Give me hope.

16 years | Hungary | Milka | Books | Dreamer

Liam Payne (via zorapalkovics)

(via nefelejtselkerlek)

A legerősebb emberek nem mindig azok, akik nyernek, hanem azok az emberek, akik nem adják fel, amikor vesztenek.

(Source: kollyblog, via vdszvvn)

Kaktusznak lenni könnyű. Nyers erővel ellökni magadtól mindenkit, vastag falakat felhúzni könnyű. De odaadni azt ami vagy, kinyílni a világra és megélni a saját teljességedet, vállalni azt, hogy rád taposhatnak… nos, ehhez kell az erő.
TotallyLayouts has Tumblr Themes, Twitter Backgrounds, Facebook Covers, Tumblr Music Player and Tumblr Follower Counter