Give me hope.

Hi! I'm Vivi and 16 years old. I'm from Hungary.

Bojtor Zsuzsanna- Változás (részlet)

(Source: szeretnivagyos, via soha-nem-engedlek-el)

…nem az új miatt változik
meg az ember,
Hanem mert a régi helyen már
úgy érzi, hogy nem kell.
Így összepakolja a bőröndjét,
és várja,
hogy valaki majd utánanyúl
és visszarántja.
TotallyLayouts has Tumblr Themes, Twitter Backgrounds, Facebook Covers, Tumblr Music Player and Tumblr Follower Counter