Give me hope.

Hi! I'm Vivi and 16 years old. I'm from Hungary.

Én is akarok valakinek az élete lenni!

(Source: franciacsok, via gazdig)

(via i-promise-you-if-you-promise-me)

(via zavarodotterzesek)

Egy ritka és hihetetlenül szerencsés pillanatban találkozol majd az azzal az emberrel, aki megváltoztatja az életed. Akiből sohasem elég, és nem számít, mennyi idő telt el, és hogy már az összes hibáját ismered, még mindig hanyatt esel tőle. Ez a szerelem. A többi mind csak gyenge utánzat.
TotallyLayouts has Tumblr Themes, Twitter Backgrounds, Facebook Covers, Tumblr Music Player and Tumblr Follower Counter